SKINTIM HATTYÚHÁZ+36 20 386 76301015 Budapest, Hattyú utca 14.
SKINTIM BAZILIKA+36 20 378 58741065 Budapest, Révay köz 2.
SKINTIM ÓBUDA+36 20 443 63861032 Budapest, Bécsi út 77.
SKINTIM RÓMAI+36 30 420 82131039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48.
SKINTIM ÚJBUDA +36 20 396 60851115 Budapest, Bartók Béla út 98-102.
SKINTIM Fehérvár+36 20 504 99858000 Székesfehérvár, Palotai út 25.
Skintim Váci Greens+36 30 091 90111138 Budapest, Váci út 133.

NYÁRI SKINTIM NYEREMÉNYJÁTÉK


    Legyél Te a havonta 5 szerencsés egyike, aki 5000 Ft-os ajándékutalványt nyerhet!
    Hogy mit kell tenned hozzá?
    1. Fotózd le magad a Skintim hirdetéseivel
    2. A Facebook SKINTIM oldalán a NYEREMÉNYJÁTÉK poszthoz töltsd fel kommentben a képet
    3. Taggeld be a kommentbe két barátnődet
    
    A nyereményjáték időtartama: 2019. július 1-augusztus 31.
    A nyeremény összesen 10 db 5000 Ft-os Skintim ajándékutalvány, amely beváltható a Skintim szalonokban     bármely szolgáltatásra.
    A Skintim hirdetéseit 2019. július 1 - augusztus 31. között találod meg Budapesten a metró, villamos és       buszmegállókban.
    A nyereményjáték szabályzata itt található: 

Nyereményjáték szabályzata


A nyereményjáték szervezője: One Media Bt, székhely: 1034, Budapest, Tímár u. 24., adószám: 22338200-2-41, cégjegyzékszám: 01-06-775823 a továbbiakban: „Játékszervező”

A játékszabályzat a Játékszervező által üzemeltetett www.skintim.hu, a www.facebook.com/skintimszalon, a www.instagram.com/skintimszepsegszalon, közösségi oldalakon meghirdetett nyereményjátékokra egyetemlegesen vonatkozik az alábbi feltételekkel:

1. Résztvevők: 
1.1. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson:

  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a közzétett nyereményjáték kiírás feltételeinek, a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik aktív közösségi oldal profillal.

  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező korlátozottan cselekvőképes természetes személy, aki, vagy akinek törvényes képviselője rendelkezik aktív közösségi oldal profillal, akinek törvényes képviselője a játékban való részvételhez hozzájárul, és a nyeremény átvételét biztosítja.

  • Nem vehetnek részt a Játékszervező alkalmazottjai, tisztviselői, és ezek közeli hozzátartozói.


2. A nyereményjáték időtartama:
2.1. Az adott nyereményjáték időtartama a nyereményjáték meghirdetésekor kerül meghatározásra.
2.2.  A Játék időtartamán kívül érkezett jelentkezéseket érvénytelennek tekintjük.

3. A Nyereményjáték menete és feltételei:
3.1. A Nyereményjáték pontos leírását a nyereményjátékra való felhívás tartalmazza, amely a Játékszervező, vagy megbízottjai fentiekben leírt közösségi oldalain kerül meghatározásra. 
3.2. A játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele a nyereményjátékra való felhívásban foglaltak pontos követése, így például: kérdésre való válaszadás, adott kép, szöveg, vagy termék kiválasztása, posztolása, megosztása, lájkolása, ajánlása, stb. Feltétele továbbá a nyereményjáték határidejének betartása.
3.3. A Játékból való kizárással jár a nyereményjáték feltételeinek be nem tartása, és a játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés.
3.4. A játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a Játékszervező felelőssége.

4. Nyereménysorsolás
4.1. A nyereménysorsolás a játékban meghirdetett időpontban, vagy azt követően belátható időn belül történik. 
4.2. A sorsolás helyszíne a Játékszervező székhelye vagy telephelye.
4.3. A nyerteseket a Játékszervező a nyereményjátékban szabályosan résztvevő játékosok közül, véletlenszerű sorsolással választja ki.
4.4. A Játékszervező annyi nyertest sorsol, amennyit a nyereményjátékra való felhívás tartalmaz.
4.5. A nyertesek értesítése az adott nyereményjáték közösségi helyszínén, annak üzenetküldő rendszerén keresztül, nyilvánosan történik. Ezt követően a nyertes felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és a nyeremény kiszállításának teljesítéséhez szükséges adatait privát üzenet formájában közli Játékszervezővel. 

5. Nyeremény, és annak átvétele
5.1. A nyeremény -különösen annak fajtája és mennyisége- a nyereményjátékra való felhívásban kerül pontos meghatározásra.
5.2. A nyeremény minden esetben a Játékszervező általi szolgáltatás.
5.3. A Nyeremény kiszállítása postai úton történik, melynek költsége Játékszervezőt terheli.
5.4. A nyertes kizárólag akkor jogosult a nyeremény átvételére, ha jelen játékszabályzatot hiánytalanul betartja, a sorsolás utáni eredményhirdetést követő 7 naptári napon belül felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és Játékszervezővel együttműködik a nyeremény átvétele érdekében.
5.5. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult, az a Játékszervező terhére nem értékelhető. Ez esetben Játékszervező pótsorsolást tart, és új nyertest hirdet a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint.
5.6. A nyeremény készpénzre, más termékre nem váltható.
5.7. Játékszervező fenntartja a jogot a nyeremény megváltoztatására.


6. Adatkezelés
6.1. Az adatok megadása és kezelése a nyereményjáték lebonyolítása céljából szükséges, a nyereményjátékban történő részvétel feltétele.
6.2. A nyereményjáték során megadott adatokat a One Media Bt. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a nyeremény kiszállítását végző partnerünk megismerheti a csomag kézbesítéséhez.
6.3. A nyereményjáték kézbesítéséhez szükséges megadandó adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, házszám, Emelet, ajtó.
6.4. Játékszervező a megadott adatokat a nyeremény kézbesítését követően törli a rendszeréből.

7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.
7.2. Jelen Játékszabályzatot Játékszervező www.skintim.hu weboldalán teszi elérhetővé.
7.3. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson részt vevő személy a részvétellel automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
7.4. A Játékszervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására.
7.5. Játékszervező csak a saját közösségi oldalain meghirdetett játékaiért vállal felelősséget. Játékszervező kizár minden felelősséget a más felhasználó oldalain közzétett, Játékszervezővel kapcsolatos nyereményjátékok  tartalmáért, megfogalmazásáért, hibás közzétételéért, a jelen játékszabályzat be nem tartásáért, bármilyen elkövetett jogsértésért, és azok bármilyen jogkövetkezményeiért.
7.6. Játékszervező nem vállal felelősséget az adatok pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen, vagy késedelmesen megadott adatokból adódó felelősséget, jogi és anyagi következményt maga viseli.
7.7. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékot és a játékszabályzatot tartalmazó online felületek elérhetetlenségéből eredő vagy ezekhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékszervező nem vállal felelősséget a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezett bármilyen kárért.
7.8. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a sorsolással, a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel és annak megbízottjaival szembeni igényérvényesítésről.
7.9. A nyereményjátékkal kapcsolatban a közösségi oldalak saját szabályzatai és felhasználási feltételei a jelen játékszabályzaton felül is betartandóak.
7.10. Játékszervező és Játékos a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés út