SKINTIM Bazilika

Utca, házszám:

1065, Budapest, Révay köz 2.
Telefonszám

SKINTIM Hattyúház

Utca, házszám:

1015 Budapest, Hattyú u. 14. X. emelet
Telefonszám

SKINTIM Óbuda

Utca, házszám:

1032 Budapest, Bécsi út 77. földszint
Telefonszám

SKINTIM Újbuda

Utca, házszám:

1115 Budapest, Bartók Béla 98-102.
Telefonszám

SKINTIM Római

Utca, házszám:

1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48.
Telefonszám

SKINTIM Fehérvár

Utca, házszám:

8000 Székesfehérvár, Palotai út 25.
Telefonszám

SKINTIM Boráros

Utca, házszám:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.
Telefonszám

SKINTIM Győr

Utca, házszám:

9022 Győr, Batthyány tér 4.
Telefonszám

SKINTIM Debrecen

Utca, házszám:

4024 Debrecen, Batthyány utca 3.
Telefonszám

„Pink Weeks” nyereményjáték szabályzata

„Pink Weeks” nyereményjáték szabályzata


A nyereményjáték szervezője: Skintim Bt, székhely: 1034, Budapest, Tímár u. 24., adószám: 22338200-2-41, cégjegyzékszám: 01-06-775823 a továbbiakban: „Játékszervező”

A játékszabályzat a Játékszervező által üzemeltetett www.skintim.hu weboldalon, a www.facebook.com/skintimszalon, a www.instagram.com/skintimszepsegszalon, közösségi oldalakon meghirdetett nyereményjátékokra egyetemlegesen vonatkozik az alábbi feltételekkel:

1. Résztvevők: 
1.1. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson:

  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki megfelel a közzétett nyereményjáték kiírás feltételeinek, a 18. életévét betöltötte.
  • Részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező korlátozottan cselekvőképes természetes személy, akinek törvényes képviselője a játékban való részvételhez hozzájárul, és a nyeremény átvételét biztosítja.
  • Nem vehetnek részt a Játékszervező alkalmazottjai, tisztviselői, és ezek közeli hozzátartozói.


2. A nyereményjáték időtartama:
2.1. A Pink Weeks nyereményjáték időtartama: 2022. október 25. – 2022. december 23.
2.2.  A Játék időtartamán kívül történtő részvételeket érvénytelennek tekintjük.

3. A Nyereményjáték menete és feltételei:
3.1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele a 2.1. pontban meghatározott időtartam alatt, alkalmanként végösszegét tekintve legalább 15.000 Forint értékű szolgáltatás (szolgáltatások, valamint ajándékutalványok és bérletek) igénybevétele bármely Skintim szépségszalonban (lásd 3.3-es pontot). A Skintim szolgáltatásainak árlistája a játékszervező saját weboldalán az alábbi linken érhető el: https://skintim.hu/arlista.html . A nyereményjátékban való részvételre bármely szolgáltatás igénybe vétele (tehát az „alkalmi kezelések” mellett a SkintimPro dióda lézeres szolgáltatásainak bérleteinek megvásárlása), a fentebb meghatározott értékhatár elérése mellett feljogosítja a részt venni kívánókat.

3.2. A játékra a 2.1. pontban meghatározott időtartam során több alkalommal is lehetséges a jelentkezés, azzal a kitétellel, hogy minden egyes alkalom során szükséges a 3.1. pontban részletezett értékhatár elérése. Az egyes alkalmak során külön-külön igénybe vett szolgáltatások értékei össze nem vonhatók, kizárólag az egy adott alkalom során igénybe vett szolgáltatásoké.

3.3. A nyereményjátékban részt vevő Skintim szépségszalonok, és azok elérhetőségei:


Skintim Hattyúház

Cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 14. X. emelet - Hattyúház 

Telefonszám: +36 20 386 7630

Skintim Óbuda

Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 77. földszint - Kolosy tértől pár percre

Telefonszám: +36 20 443 6386

Skintim Római

Cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48. földszint - a Rómain

Telefonszám: +36 30 420 8213

Skintim Újbuda

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. földszint - Kosztolányi Dezső tértől pár percre

Telefonszám: +36 20 396 6085 

Skintim Bazilika

Cím: 1065 Budapest, Révay köz 2. földszint - Bazilika mögött

Telefonszám: +36 20 378 5874

Skintim Boráros

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. földszint - Boráros tér mellett

Telefonszám: +36 30 768 8628

Skintim Debrecen

Cím: 4024 Debrecen, Batthyány utca 3-5.  - bejárat a Jászai parkoló felől

Telefonszám: +36 20 456 0080

Skintim Fehérvár

Cím: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 25. - az Ady Lakóparkban

Telefonszám: +36 20 504 9985

Skintim Győr

Cím: 9022 Győr, Batthyány tér 4. - a belvárosban, az Árkádtól 5 percre

Telefonszám: +36 20 500 1723


3.4. A játékban és a sorsoláson való részvétel feltétele a nyereményjátékra való felhívásban foglaltak pontos követése, így például: a 3.1-ben meghatározottak szerinti szolgáltatás(ok) igénybe vétele, a szolgáltatások igénybe vételekor az elérhetőségek (legalább egy értesítési e-mail cím) megadása. A játék feltételeinek való megfelelés, különösen az 1.1-ben pontban részletezett feltételeknek.

3.5. Feltétele továbbá a nyereményjáték határidejének betartása.
3.6. A Játékból való kizárással jár a nyereményjáték feltételeinek be nem tartása, és a játék kimenetelének bármely módon történő szándékos befolyásolására irányuló törekvés.
3.7. A játékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése a Játékszervező felelőssége.

3.8. A Nyereményjáték nyereménysorsolásának időpontja: 2022. december 24.

4. Nyereménysorsolás
4.1. A nyereménysorsolás a játékban meghirdetett időpontban, vagy azt követően belátható időn belül történik. 
4.2. A sorsolás helyszíne a Játékszervező székhelye vagy telephelye.
4.3. A nyerteseket a Játékszervező a nyereményjátékban szabályosan résztvevő játékosok közül, véletlenszerű sorsolással választja ki.
4.4. A Játékszervező annyi nyertest sorsol, amennyit a nyereményjátékra való felhívás tartalmaz.
4.5. A nyertesek értesítése az adott nyereményjáték közösségi helyszínén, annak üzenetküldő rendszerén keresztül, nyilvánosan történik. Ezt követően a nyertes felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és a nyeremény kiszállításának teljesítéséhez szükséges adatait privát üzenet formájában közli Játékszervezővel. 

5. Nyeremény, és annak átvétele
5.1. A nyereményjáték fődíja egy 70.000 forint értékű, eredeti, Skintim színű Michael Kors női táska.

5.1.1. A játékban résztvevők között további 9 darab, egyenként 5.000 Forint értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki. Amelyek 2023. április 30-ig beválthatók bármely, a 3.3-as pontban felsorolt Skintim szépségszalonban.
5.2. A nyeremény minden esetben a Játékszervező általi szolgáltatás.
5.3. A Nyeremény átvétele személyesen is lehetséges, amennyiben a Játékszervező a nyertessel másképp állapodik meg, a kiszállítása postai úton történik, melynek költsége Játékszervezőt terheli.
5.4. A nyertes kizárólag akkor jogosult a nyeremény átvételére, ha jelen játékszabályzatot hiánytalanul betartja, a sorsolás utáni eredményhirdetést és e-mailes értesítést követő 7 naptári napon belül felveszi Játékszervezővel a kapcsolatot, és Játékszervezővel együttműködik a nyeremény átvétele érdekében.
5.5. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult, az a Játékszervező terhére nem értékelhető. Ez esetben Játékszervező pótsorsolást tart, és új nyertest hirdet a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint.
5.6. A nyeremény készpénzre, más termékre nem váltható.
5.7. Játékszervező fenntartja a jogot a nyeremény megváltoztatására.


6. Adatkezelés
6.1. Az adatok megadása és kezelése a nyereményjáték lebonyolítása céljából szükséges, a nyereményjátékban történő részvétel feltétele.
6.2. A nyereményjáték során megadott adatokat a Skintim Bt. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben, valamint az „adatvédelmi rendelet”: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a nyeremény kiszállítását végző partnerünk megismerheti a csomag kézbesítéséhez.
6.3. A nyereményjáték kézbesítéséhez szükséges megadandó adatok: Név, E-mail cím, Telefonszám, Irányítószám, Település, Utca, házszám, Emelet, ajtó.
6.4. Játékszervező a megadott adatokat a nyeremény kézbesítését követően törli a rendszeréből.


7. Vegyes rendelkezések
7.1. A Játékban való részvétel önkéntes.
7.2. Jelen Játékszabályzatot Játékszervező www.skintim.hu weboldalán teszi elérhetővé.
7.3. A nyereményjátékban és a nyereménysorsoláson részt vevő személy a részvétellel automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzatot.
7.4. A Játékszervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat bármely időpontban történő kiegészítésére, módosítására.
7.5. Játékszervező csak a saját weboldalán, illetve saját közösségi oldalain meghirdetett játékaiért vállal felelősséget. Játékszervező kizár minden felelősséget a más felhasználó oldalain közzétett, Játékszervezővel kapcsolatos nyereményjátékok tartalmáért, megfogalmazásáért, hibás közzétételéért, a jelen játékszabályzat be nem tartásáért, bármilyen elkövetett jogsértésért, és azok bármilyen jogkövetkezményeiért.
7.6. Játékszervező nem vállal felelősséget az adatok pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen, vagy késedelmesen megadott adatokból adódó felelősséget, jogi és anyagi következményt maga viseli.

7.7. A Játékszervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a játékot és a játékszabályzatot tartalmazó online felületek elérhetetlenségéből eredő vagy ezekhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékszervező nem vállal felelősséget a jelen játékszabályzat be nem tartása, vagy az értesítés illetve kézbesítés Játékszervezőnek fel nem róható okból történő meghiúsulása miatt keletkezett bármilyen kárért.

7.8. Játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten lemond a sorsolással, a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Játékszervezővel és annak megbízottjaival szembeni igényérvényesítésről.
7.9. A nyereményjátékkal kapcsolatban a közösségi oldalak saját szabályzatai és felhasználási feltételei a jelen játékszabályzaton felül is betartandóak.
7.10. Játékszervező és Játékos a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Játékszervező kijelenti, és Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elfogadja, hogy amennyiben ez nem vezetne eredményre, a jogvitáik eldöntése tekintetében kikötik Játékszervező székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. Jelen Játékszabályzat szövegezése szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközik!